Jeugdcultuur in de jaren zestig


De kelders groeiden in culturele waarde toen deze vanaf het midden van de twintigste eeuw door jongeren in gebruik werden genomen. De verlaten en verwaarloosde werfkelders hadden een grote aantrekkingskracht op jongeren die op zoek waren naar een eigen plek en een eigen identiteit. In de kelders aan de werf bloeide in de jaren vijftig en zestig de Utrechtse jeugdcultuur op.

Klik voor meer informatie over het verval van de werfkelders en de ontwikkeling van de jeugdcultuur in de werfkelders.

Voor de beschrijvingen van de afzonderlijke kelders klikt u hieronder op één van de adressen:
- Oudegracht 036 - Kargadoor
- Oudegracht 153 - The Old Channel Swing Club
- Oudegracht 205 - Persepolis
- Oudegracht 278 - De Parapluie
- Oudegracht 279 - Palet
- Oudegracht 327 - Sarasani


Jeugdcultuur in de jaren zestig - Fiona Partodimedjo, Faculteit Geesteswetenschappen - UU, januari 2016