Vanuit eigen interesse zijn Nancy Husada en Lukas de Jong vanuit de kelder waarin hun bedrijf is gevestigd steeds verder de kelders rond hun kantoor gaan intekenen, op zoek naar verbanden en structuren die nieuw licht werpen op de totstandkoming en ontwikkeling van Utrecht.

Tussen de Gaardbrug en Hamburgerbrug (rak 10 volgens de gemeente) zijn inmiddels de tussengelegen kelders in kaart gebracht.

Door het groeiende enthousiasme dat aanstekelijk blijkt is het idee tot stand gekomen om rak 10 als voorbeeld te maken voor een algehele Utrechtse kelderkaart, in eerste instantie langs de grachten. Het gaat totaal om ca. 980 kelders, niet alleen het bekende aantal van 732 werfkelders maar ook brugkelders en kelders langs de grachten zonder werf. Het wordt een digitale kaart die steeds verder aangevuld kan worden. Inmiddels is de stichting gevormd Stichting Kelderkaart Utrecht om fondsen te werven. De doelstelling van de stichting richt zich op 5 aandachtsgebieden:

- Bouwhistorie: informatie over de ontstaansgeschiedenis van Utrecht vergroten
- Sociale cohesie: verhalen over de kelders verbinden met de kaart
- Tourisme: betrokkenheid rond het belang van de kelders voor Utrecht vergroten
- Economie: Kelders geschikter maken voor gebruik en verblijf
- Beheer: hulp bij onderhoud en ontwikkeling van kelders en infrastructuur

Via deze site kunt u via het menu contact uw inbreng hebben op de totstandkoming.
Als u een kleine geschiedenis, een mooi verhaal kent over uw kelder dan is deze welkom!
-----
Onze bestuurders zijn:
Nancy Husada (voorzitter)
Elz Mooij (penningmeester)
Ronald van der Wal (secretaris)

* aanvullende gegevens ANBI

logo SKU

Onessa Novak (stagiair)
Universiteit Utrecht - Faculteit Geesteswetenschappen
doet onderzoek naar de kelders
in de tweede wereldoorlog

stagiair